Diskusia o rozvoji veternej energetiky potvrdila záujem investorov aj miest a obcí

V priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovenku dnes prebehol vysoko profilový okrúhly stôl so zástupcami Európskej komisie z Bruselu, profesijných organizácií a developerov, na tému naštartovania rozvoja veternej energetiky na Slovensku. Špeciálnym hosťom bol Giles Dickson, generálny riaditeľ WindEurope a hlas veterného priemyslu v Európe, ktorý sa na úvod podelil so skúsenosťami z iných európskych krajín.

Okrúhleho stola a diskusie o naštartovaní rozvoja veternej energetiky na Slovensku sa zúčastnili okrem zástupcov Slovenskej asociácie fotovotlického priemyslu a OZE (SAPI) aj Vera Kissler a Pierre Braun z Európskej komisie, Giles Dickson z WindEurope. Slovenské inštitúcie zastupovali Martin Riegel (SEPS), Martin Hypký (Centrálny stavebný úrad) a Henrich Krejčí (Národná implementačná a koordinačná autorita). Záujmy samospráv reprezentoval Peter Ludrovský (Únie miest Slovenska) a skúsenosti investorov zdieľali Peter Hegeduš (EuroWind), Tomáš Lacko (Green Energy Slovakia) a Rastislav Nemec (SPP).

„Účasť aj úroveň diskusie nás veľmi potešila. Sme radi za záujem štátnych inštitúcií, aj keď nás sklamala neúčasť zástupcov ministerstiev hospodárstva a životného prostredia, ktoré predstavujú kľúčové rezorty pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku. Považujeme to za istý znak toho, ako ľahkovážne dané ministerstvá problematiku vnímajú, no zároveň musím povedať, že z ministerstiev máme aj napriek neúčasti prísľub ďalšej komunikácie v oblasti rozvoja veternej energetiky na Slovensku,“ hodnotí riaditeľ SAPI Ján Karaba.

V úvode diskusie upozornili investori na zhoršujúce sa externé prostredie, ktoré neumožňuje výstavbu nových projektov. V súčasnosti čaká aktuálne na posúdenie vplyvov na životné prostredie až 16 veterných projektov, pričom niektoré čakajú až dva roky, s výhľadom veľmi pomalého ďalšieho vývoja. Chýbať má podpora zo strany štátu a predovšetkým ministerstiev hospodárstva a životného prostredia. Chýba však aj politická podpora veternej energetiky, čo sa odráža aj na postojoch samospráv a obyvateľstva, ktoré sa veľmi často orientujú na základe politických stanovísk a vyhlásení.

Pozitívne sa k rozvoju veternej energetiky postavil Peter Ludrovský z Únie miest Slovenska, ktorý potvrdil záujem únie spolupracovať na rozvoji veternej energetiky, ktorá tým získava dôležitú podporu aj smerom zdola - od miest a obcí. 

„Slovenská republika aktuálne nemá takmer žiadne veterné elektrárne, čo predstavuje obrovský problém nie len z pohľadu plnenia národných cieľov, ale aj európskych. Dnešná diskusia otvorila viacero zaujímavých tém a bodov, na ktoré by sme teraz mali proaktívne nadviazať. V spolupráci s EÚ sme vo WindEurope pripravení Slovensku pomôcť s budovaním veternej energetiky,“ komentuje Giles Dickson, ktorý je hlasom veterného priemyslu v Európe.

„Je to smutné, ale aj v prípade rozvoja veternej energetiky Slovensko zaspalo. Súčasný stav je tragický a máme čo dobiehať. Dlho sme bojovali s nezáujmom autorít, no aj dnešný okrúhly stôl dokazuje, že sa veci dali do pohybu a problémy sa začínajú riešiť. Sme preto optimisti a dúfame, že chytíme správny vietor do plachiet,“ uzatvára Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI.