Veterné elektrárne rozvíjajú regióny

Veterné elektrárne prinášajú výhody nielen pre štát či odberateľov elektriny. Sú výhodné aj pre obce a regióny, v ktorých sú postavené.

Nové možnosti financovania pre obce

Veterné elektrárne rovnako ako iné stavby odvádzajú obci miestne dane. Bežné je aj to, že nad rámec poplatkov zo zákona platia veterné parky obciam aj priame príspevky. Tie môže obec využiť ako stabilný príjem počas celej životnosti veternej elektrárne. Pri moderných elektrárňach dosahuje až 30 rokov. 

Veterné elektrárne je možné skoro kompletne recyklovať.
Čítať viac

Obce môžu tieto príjmy ďalej zúročovať. Prostriedky totiž môže obec použiť buď na priame investície, alebo na splácanie pôžičky, či povinné spolufinancovanie eurofondových projektov. Obyvatelia tak môžu dostať kvalitnejšie služby alebo krajšie, či funkčnejšie verejné priestory v porovnaní s tým, čo by si obec mohla dovoliť len zo svojho rozpočtu.


Veterné elektrárne pomáhajú aj tvorbe pracovných miest

Zahraniční investori si v posledných rokoch kladú čím ďalej tým komplikovanejšie podmienky na realizáciu investícií, ktoré prinášajú pracovné miesta. Už nestačí ponúknuť lepšie finančné podmienky či daňové úľavy. Každý z regiónov, ktorý veľkí investori zvažujú, musí spĺňať aj prísne kritériá, čo sa týka zamestnancov, ekológie, logistickej dostupnosti či energií.

Zelené, bezemisné zdroje energie, akými sú aj veterné elektrárne, sú čím ďalej tým častejšou podmienkou pre vznik nových pracovných miest. Inak tomu nebolo ani v prípade košického Volva, kde má vzniknúť 3 300 nových pracovných miest priamo vo fabrike a spolu 13-tisíc v dodávateľskom reťazci. Prilákanie tejto investície v hodnote 1,2 mld. eur bolo možné aj vďaka tomu, že na Slovensku máme dostupnú elektrinu z lokálnych zelených zdrojov.


Rozvoj turizmu veterné elektrárne nespomalia

Prilákanie moderných investícií však neznamená, že sa región musí niečoho vzdať. Byť lákavou oblasťou pre investície v technológiách či výrobe nevylučuje zároveň možnosť byť atraktívnym regiónom pre tradičné zdroje príjmu, akými je napríklad turizmus. Budovanie veterných elektrární nie je pre región príťažou ani z tohto pohľadu. Stačí sa znovu pozrieť do susedného Rakúska, kde veterné elektrárne stavajú už viac než 20 rokov, a to v regiónoch, ktoré sú pre turistov tie najlákavejšie. Napriek tomu ich regióny preslávené turizmom netrpia, práve naopak zažívajú rozmach. 


Potvrdzuje to aj štúdia rakúskeho združenia IG Windkraft, ktorá sa zamerala na nárast počtu prenocovaní v Rakúsku za 25 rokov, a to od roku 1994 až do roku 2019. Štúdia neskúmala pandemické roky 2020 – 2022, keďže počas nich bol turizmus zásadne obmedzený opatreniami. V skúmanom období narástol počet veterných elektrární v Rakúsku z jednej na 1 300.  Za rovnaké obdobie stúpol aj počet prenocovaní v celom Rakúsku v priemere o 25 %. V Slovákom dobre známom regióne Burgenland, kde sa nachádza aj obľúbené Neziderské jazero (Neusiedler See), ako aj veľký počet veterných parkov, to bolo napríklad až o 46 %.