Sú veterné elektrárne recyklovateľné?

Ak ste aj vy počuli názor, že veterné elektrárne nie sú ekologické, mali by ste zbystriť pozornosť. Jednou z ich hlavných predností vždy bola tvorba zelenej, bezemisnej a bezodpadovej obnoviteľnej energie. Až 85 % veternej elektrárne je recyklovateľnej bežnými spôsobmi. Jediná časť, ktorá bola doposiaľ problematická, sú lopatky vrtule. Aj v tejto oblasti sa však v poslednej dobe robia veľké pokroky.

Dlhodobé skládkovanie lopatiek turbín, ktoré sú na recykláciu najnáročnejšie, nie je žiaducim riešením. Výhodou v porovnaní s inými druhmi odpadu však ostáva, že lopatky nie sú toxické a neuvoľňujú sa z nich chemikálie alebo iné nebezpečné látky. Možno vás prekvapí informácia, že už teraz vieme veterné elektrárne recyklovať kompletne, a to vrátane lopatiek turbín. Týmto procesom recyklácie dokonca môžu prejsť aj lopatky, ktoré už skládkované boli alebo ešte stále sú.


Druhý život v stavebníctve

Európa už medzičasom poskytuje viacero príkladov možného druhotného použitia lopatiek turbín v stavebníctve, a to dokonca bez väčších úprav. V Dánsku ich napríklad používajú na prekrytie stojanov na bicykle, známe sú však aj použitia na vizuálne atraktívne mosty pre peších či preliezky v Rotterdame na detskom ihrisku Wikado. 

Celosvetovo prvý peší most, na ktorý boli použité lopatky veternej elektrárne, bol v roku 2021 postavený ponad rieku Szprotawa v susednom Poľsku.

Takéto príležitostné použitie lopatiek z veterných elektrární však nie je v súčasnosti jediná možnosť ich využitia. Procesy spracovania, ktoré dávajú materiálom z lopatiek druhý život v priemysle, už prinieslo niekoľko spoločností vrátane medzinárodných gigantov ako GE, Veolia či Siemens. Napríklad GE pomáha v Španielsku vybudovať recyklačnú fabriku, ktorá zvládne ročne spracovať až 6 000 ton lopatiek, čo predstavuje približne 9 000 lopatiek v súčasnosti dožívajúcich veterných elektrární. 


Za zmienku určite stojí aj americká spoločnosť Carbon Rivers, ktorá vďaka inovatívnemu pyrolitickému procesu dokáže z lopatiek turbín získať späť sklené vlákno vysokej kvality využiteľné do kompozitov druhej generácie pre spotrebný tovar či automobilový, námorný alebo letecký priemysel. Iná americká firma zase ponúka z lopatiek veterných elektrární vyrobené pelety či dosky vhodné na stavbu. Až 90 % podiel typicky tvoria recyklované kompozity skleného vlákna z lopatiek turbín, ktoré disponujú podobnou kvalitou povrchu ako MDF dosky s odolnosťou podobnou bežným OSB doskám. 

Veterné elektrárne sú aj priamym benefitom pre naše peňaženky. Elektrina z nich patrí k najlacnejším.
Čítať viac

Recyklácia na cement

Možno najsľubnejším spôsobom sa v súčasnosti javí postup spoločnosti Veolia, ktorý materiálom z lopatiek nahrádza časť mletého vápenca pri výrobe cementu. Sklené vlákno v lopatkách turbín patrí k materiálom s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktorý je pre tento proces nevyhnutný. Takýmto použitím sa darí recyklovať až 90 % materiálu lopatiek. Tento proces má zároveň aj druhú výhodu, v porovnaní s tradičnou metódou výroby cementu významne znižuje emisie CO2. Súčasne je možné pri výrobe využiť z materiálu lopatiek aj živice, nielen sklené vlákno. Takto bolo už v súčasnosti recyklovaných približne 2 000 lopatiek v USA a Nemecku.


Veterné elektrárne tak v súčasnosti skutočne patria k jednej z najlepších technológií výroby elektriny. A to nielen z pohľadu nákladov, ale aj dopadu na životné prostredie.

Veterné elektrárne nie sú pre vtáctvo škodlivejšie ako budovy či mačky.
Čítať viac