Veterné elektrárne by mali pribudnúť nielen na západnom Slovensku

Kým doteraz sa ako o lokalite pre využitie vetra na výrobu zelenej energie hovorilo iba o západnom Slovensku, aktuálne zámery členov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) potvrdzujú potenciál aj v ďalších regiónoch. 

Západné Slovensko bolo verejnosťou dlho vnímané ako jediná lokalita s potenciálom využitia vetra na výrobu zelenej energie. „Súvisí to aj s tým, že prihraničné oblasti Rakúska susediace s juhozápadným Slovenskom sú vzhľadom na veternosť jednou z hlavných lokalít využívania tohto typu obnoviteľného zdroja u našich susedov,“ vysvetľuje Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI.

Slovensko má podobný potenciál na výrobu elektriny z vetra ako Rakúsko.
Čítať viac

Aktuálny prieskum medzi členmi SAPI ukázal, že aj na strednom a východnom Slovensku sa pripravujú veterné elektrárne s výkonom 122 MW, čo je okolo 10 % výkonu projektov v príprave. „V tomto kole je výrazne vyšší výkon projektov na západnom Slovensku prirodzený. Potvrdzuje, že jedným z hlavných kritérií rozvoja veternej energetiky u nás je efektivita. To znamená, že v prvom kole sa pripravujú lokality s najvyšším potenciálom výroby elektriny,“ dodáva J. Lacko. 

Potenciál regiónov aj mimo západného Slovenska je podľa J. Lacka vyšší ako aktuálne pripravované projekty, čo potvrdzuje aj minuloročná analýza potenciálu veternej energetiky v SR vypracovaná rakúskou konzultačnou spoločnosťou Energiewerkstatt. „Tento potenciál sa neobmedzuje iba na lokality na západnom Slovensku. Jeho využitie v najbližších rokoch bude závisieť od reálnej potreby, technických možností sietí, ale aj od odstránenia bariér, ktoré v princípe úplne zastavili rozvoj veternej energetiky u nás,“ dodáva J. Lacko. 


Celkovo v súčasnosti členovia SAPI na Slovensku pripravujú projekty veterných elektrární s výkonom 1116,5 MW v celkovej hodnote 1,4 mld. eur. „Ide o približne 200 elektrární, teda vrtúľ rozmiestnených v šiestich krajoch po celom Slovensku,“ dodáva J. Lacko.  V prípade ich dokončenia by tieto elektrárne mohli vyrábať elektrinu pre 736 000 slovenských domácností. 

Významné zrýchlenie povoľovania výstavby obnoviteľných zdrojov energií by mal priniesť nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). „Veríme, že nový zákon, ktorý sa pripravuje, sa stihne prijať ešte pred voľbami. V opačnom prípade opäť Slovensko zbytočne stratí čas a oddiali výstavbu lokálnych zelených zdrojov, ktoré sú odpoveďou aj na riziko zastavenia dodávok plynu či vysoké ceny energií,“ dodáva J. Lacko. 

Veterné elektrárne sú aj priamym benefitom pre naše peňaženky. Elektrina z nich patrí k najlacnejším.
Čítať viac

Krajiny po celom svete vrátane EÚ reagovali na krízu s dodávkami plynu a energetických komodít spôsobenú aj vojnou na Ukrajine práve zjednodušením povoľovacích procesov pre OZE. V susednej Českej republike napríklad prijatím Lex OZE ešte v januári tohto roka okrem iného zaradili obnoviteľné zdroje energií s výkonom nad 1 MW medzi investície vo verejnom záujme, čo napríklad odbúralo potrebu zmeny územného plánu pre tento typ projektov. Ďalšie krajiny EÚ sa zase vydali cestou určenia tzv. „go-to-oblastí“, v rámci ktorých projekty prechádzajú jednoduchším povoľovacím procesom.