Slovensko má pre energiu z vetra podobné podmienky ako Rakúsko

Napriek tomu u nás z vetra vyrábame 0 % našej elektriny, kým v Rakúsku je to už 13 %. Prečo je dôležité mať aj iné zdroje energie okrem jadrových elektrární?

Najmä v roku 2022 sme mali všetci možnosť okúsiť, aký je to pocit nemať istotu, či budeme mať dostatok energií či už na vykurovanie alebo priemyselnú výrobu. V najbližších rokoch môžeme očakávať čím ďalej väčší odklon od tradičných fosílnych palív smerom k obnoviteľným zdrojom. A to platí nielen vo výrobe elektriny, ale aj napríklad v doprave.

Oplatí sa mať rôzne zdroje? 

Mať rôznorodé zdroje na výrobu elektrickej energie je nielen vecou pokrytia spotreby, ale aj bezpečnosti. Zvýšiť alebo znížiť výkon jadrovej elektrárne nie je jednoduché a rozhodne sa to nedá robiť flexibilne podľa spotreby. Preto potrebujeme investovať aj do menších zdrojov, ktoré je jednoduché pustiť či zastaviť, ak hrozí preťaženie siete. 

Oplatí sa mať nielen rôznorodé, ale aj lacné zdroje. Elektrina z vetra patrí k tým najlacnejším.
Čítať viac

Pre veterné elektrárne máme veľký potenciál

Na Slovensku máme skvelý potenciál zužitkovať silu vetra. Máme podobné podmienky ako naše susedné Rakúsko, ktoré z vetra tvorí až 13 % svojej energie. Od roku 2003 u nás však nevznikla žiadna nová veterná elektráreň. V prevádzke sú len štyri turbíny so zanedbateľným výkonom. 

Vplyv veterných elektrární na ľudské zdravie je nieže zanedbateľný, ale žiadny. Jediná spojitosť sa našla cez nocebo efekt.
Čítať viac

Podľa štúdie rakúskeho Energiewerkstatt z roku 2022 by z geografického a poveternostného hľadiska na Slovensku vyhovovalo výstavbe nových veterných elektrární až 20 % územia. Spolu by sme tak teoreticky na Slovensku mohli vyrábať z vetra 420 000 GWh elektriny ročne. Pre predstavu, dva bloky atómovej elektrárne Mochovce vyrábajú asi len 2 % z tohto množstva.

Výstavba elektrární neohrozí naše prírodné bohatstvo, dodržaním správnych postupov sa minimalizuje riziko pre vtáctvo. Len kvôli mačkám ich ročne uhynie 10 000-krát viac.
Čítať viac