Veterné elektrárne ľuďom neškodia

Moderné technológie so sebou prinášajú aj moderné problémy. Aj preto sa vedecká komunita v posledných rokoch omnoho viac zameriava na štúdium dopadov veterných elektrární na ľudí žijúcich v ich okolí. Všetky výskumy presvedčivo ukazujú, že správne postavené elektrárne nemajú preukázateľne negatívny vplyv na zdravie. Niektorí ľudia ich však považujú za otravné.

Hluk, elektromagnetické polia, infrazvuk, vibrácie, či tienenie slnka vytvárané veternými elektrárňami samé o sebe nepôsobia negatívne na ľudské zdravie. Niektoré štúdie uvádzajú, že ľudia z okolia ich môžu považovať za otravné. Ale v akom zmysle?

Veterné elektrárne nie sú pre vtáctvo škodlivejšie ako budovy či mačky.

Čítať viac


Spôsobuje nocebo problémy? 

Nocebo je opak placeba. Ak ste presvedčení o tom, že vám niečo nejakým spôsobom ublíži, tak si takéto symptómy môžete psychologicky sami vyvolať. Bojíte sa, že na návšteve nebudete môcť pre svokrove chrápanie spať? Je možné, že kvôli vášmu strachu to tak skutočne aj bude.

Vedecké štúdie ukazujú, že podobný efekt funguje aj pri veterných elektrárňach. Ľudia vďaka tomu, čo počuli alebo čítali, majú od veterných elektrární nejaké očakávania. Ak sú negatívne a vzťahujú sa na ich mentálny či zdravotný stav, môžu takýmito následkami skutočne trpieť. Ako sa proti nocebu brániť? Jednoducho, stačí si rozšíriť obzory (čo už teraz v prípade veterných elektrární robíte) a postaviť sa svojim často iracionálnym obavám.

Počuli ste o veterných elektrárňach niečo zlé? Ak áno, je to zaujímavé. Na Slovensku máme totiž len 4 turbíny, z ktorých generujeme prakticky 0 % z našej celkovej výroby elektriny.

Čítať viac

O zdravotnú neškodnosť sa starajú zákony

To, aby turbíny v skutočnosti nemali negatívny vplyv na zdravie, je riešené legislatívne. Tak ako všetky elektrárne aj tie vyrábajúce elektrinu z vetra prechádzajú prísnym hodnotením a posudzovaním vplyvov na životné prostredie, ako aj ľudí žijúcich v okolí. Turbíny tak na Slovensku musia byť v niekoľko stometrovej vzdialenosti od obydlí, kedy akýkoľvek zvuk pri ich činnosti splýva s okolím. Napríklad pod oknami obytných budov nesmie hluk v noci presahovať 45 dB. 


Vaša moderná chladnička vydáva zvuk o sile asi 40 dB, a to ju máte vo vnútri a nie za oknami. Pre lepšiu predstavu, bežný vonkajší hluk na predmestí sa pohybuje na úrovni 50 dB. Vďaka predpisom, ktoré sú na Slovensku platné, tak akýkoľvek hluk, ktorý turbíny vytvoria, musí jednoducho splynúť s okolitým hlukom. Elektráreň, ktorá by tieto prísne limity nesplnila, jednoducho nedostane kolaudačné rozhodnutie a nemôže spustiť svoju prevádzku.

Nepriamo majú veterné elektrárne aj zdravotné benefity 

Pri spustených veterných elektrárňach nemusia elektrinu generovať iné zdroje so skutočne negatívnymi vplyvmi na zdravie. Elektrárne spaľujúce fosílne palivá majú jednoznačný negatívny vplyv na životné prostredie, ale aj na naše zdravie. Čím viac elektriny máme z obnoviteľných zdrojov, tým menej fosílnych palív spálime.

Veterné elektrárne sú aj priamym benefitom pre naše peňaženky. Elektrina z nich patrí k najlacnejším.

Čítať viac